KÖPRÜLÜ KRENLER

Gezer köprü deyimiyle de adlandırılan köprülü kren yarı-ağır ve ağır endüstriyle

ilgili bütün atölye,mağaza,makine park ve salonlarında kullanılan bir kaldırma

makinesidir.

Makinenin kancası atölye içindeki her noktaya erişebilir ve dolayısıyla tekmil

makinelere hizmet edebilir.

Bir köprülü kren tarafından gerçeklenmesi gereken hareketleri daha şimdiden

belirte biliriz. Bu hareketler şunlardır:

 

1- Oz ekseni boyunca düşey hareket,yani kaldırma ve indirme hareketleri;

2- Oy ekseni boyunca yatay hareket,yani köprünün ötelenme hareketi;

3- Ox ekseni boyunca yatay hareket,yani arabanın köprü üzerinde yaptığı ötelenme

hareketi.

Bu duruma göre, bir köprülü krende aşağıdaki mekanizmaların öngörülmesi gerekir:

 

1- Tamburlu bir kaldırma mekanizması;

2- Arabanın köprü üzerinde yürümesini sağlayan bir araba öteleme veya yürütme

mekanizması;

3- Bir köprü öteleme veya yürütme mekanizması.

 

Bu mekanizmaların kumandası genellikle elektrik motorları tarafından gerçeklenir.

Sadece,güçleri zayıf olan yada seyrek şekilde kullanılan köprülü krenler elle kumanda

edilir.

Bir köprülü kren:

1- Taşınacak kütlenin maksimal değeri, yani kaldırma kabiliyeti ve bir de

2- Köprü açıklığı, yani köprü uzunluğu ile karakterize edilir.

Köprülü krenin asıl karakteristikleri bunlardır. Ama, bunların yanı sıra aşağıdaki

özelliklerin de dikkate alınması gerekir:

1- Kaldırma hızı;

2- Köprü ötelenme hızı;

3- Arabanın köprü üzerindeki ötelenme hızı;

4- En yüksek konumunda, kanca altında kalan serbest yükseklik, yani kaldırma

yüksekliği;

5- Köprü kurs uzunluğu, yani köprü gezinme mesafesi.

Bir köprülü krene ait esas hesapların yapılabilmesi için bütün bu karakteristiklerin

bilinmesine lüzum vardır.

 

 

Konstrüksiyonu İstenen Çift Kirişli Vincin Teknik Özellikleri ;

 

  • Kaldırma kapasitesi   :  Q = 20 ton
  • Kaldırma yüksekliği  :   h = 10 m
  • Köprü açıklığı :   L = 18 m
  • Kaldırma hızı :  Vkal = 5 m/dk
  • Araba yürütme hızı  :  Var = 20 m/dk
  • Köprü yürütme hızı     :  Vköp =40 m/dk    Yazının Devamı ve dökümanı indirmek için: Köprülü Krenler Ve Hesapları

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir